W piątkowym wydaniu Rzeczpospolitej (wydanie 227 z dn. 29/09/2017) ukazał się artykuł o innowacyjnych projektach prowadzonych w IMiO z zakresu opracowywania specjalizowanych układów mikroelektronicznych i fotonicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt otrzymał 4 września 2017 r. dyplom honoris causa Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego.

Więcej szczegółów: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Rektor-PW-otrzymal-tytul-doktora-honoris-causa-Politechniki-Kijowskiej

Tematy prac inżynierskich zostały zamieszczone w serwisie elkaDyplom - http://neptun.elka.pw.edu.pl:8080/elkaDyplom/

W dniu 24 stycznia 2017 r. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Marcinowi Kobie, dr inż. Robertowi Mroczyńskiemu oraz dr. inż. Mariuszowi Sochackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na polu naukowym.

Z przyjemnością informujemy, że w XXV Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki obronioną w roku akademickim 2015/2016 (organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki działający przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich) dwóch dyplomantów z naszego Instytutu zdobyło nagrody. Nagrodę I stopnia za pracę Analiza właściwości optycznych metamateriałów hiperbolicznych funkcjonalizowanych grafenem zdobył mgr inż. Bartosz Janaszek, natomiast nagrodę III stopnia za pracę Wpływ warstwy konwertującej widmo promieniowania słonecznego na wydajność energetyczną krzemowego ogniwa fotowoltaicznego zdobył inż. Dominik Dobrakowski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym!

 

 

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej realizuje projekt „Green Power Electronics” w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt uzyskał dofinansowanie w programie INTERREG BALTIC SEA REGION – zadanie 2.3 Energy Efficiency (Priorytet 2 Efficient management of natural resources).
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.imio.pw.edu.pl/index.php/69-green-power-electronics oraz http://balticgreenpower.eu/

 

 

Z wielką radością informujemy, że podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Politechniki Warszawskiej pracownicy Instytutu doc. Elżbieta Piwowarska oraz dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi, dr hab. inż. Lidia Łukasiak oraz Urszula Piotrkowicz odznaczone zostały Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, natomiast dr inż. Agnieszka Szymańska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym.

  

Z wielką radością informujemy, że Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW zdobył Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 w kategorii Innowacyjny wydział za efektywne inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych, a w szczególności za projekt pt.: Bloki dwusystemowego scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. W trakcie projektu prowadzonego przez prof. Witolda Pleskacza opracowano, wyprodukowano i scharakteryzowano układy scalone tworzące tzw. chipset odbiornika nawigacji satelitarnej, który odbiera sygnały nawigacyjne w zarówno systemu GPS jak i Galileo.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Z ogromną radością informujemy, że projekt BioSiP - Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych, w którym uczestniczył zespół z IMiO pod kierownictwem prof. Witolda Pleskacza, zdobył kolejne wyróżnienie - srebrny medal na międzynarodowych targach INTARG 2016 w Katowicach.

Jednocześnie przypominamy, że dzięki inicjatywie Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej - ITAM - lidera projektu, projekt zdobył 2 złote medale na INOVA CROATIA 2015 i Brussels Innova 2015

Serdecznie gratulujemy!

Od 1 września 2016 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt objął stanowisko przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),

Nowy przewodniczący KRASP zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania Konferencji prowadzone w poprzedniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji środowisk akademickich i uczelni oraz rolę KRASP w debacie publicznej. Profesor Jan Szmidt uzyskał 81 głosów wszystkich uprawionych do głosowania i obecnych na sali członków KRASP.