- Karta zgłoszenia OZB [.docx]

 


Lp. Zgłaszający
(potencjalny promotor)
Wiodąca dyscyplina doktoratu

Dyscypliny poboczne i specjalności naukowe

Tytuł - tematyka doktoratu Karta zgłoszenia OZB
Dyscypilna: automatyka, elektronika i elektrotechnika
1dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Inwertery admitancji w analizie sprzężonych linii transmisyjnych
2dr hab. inż. Dariusz Baczyński

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Estymacja i optymalizacja stanu pracy sieci rozdzielczych SN i nn na postawie danych pomiarowych z liczników bilansowych na stacjach SN/nn
3dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni

Wydział Mechatroniki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Strategia sterowania suboptymalnego wielowymiarowego procesu suszarniczego
4dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni

Wydział Mechatroniki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Rozwój algorytmów sterowania rozmytego elektropneumatycznych elementów wykonawczych automatyki z siłownikami dwustronnego działania.
5dr hab. inż. Michał Borecki

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki fizyczne

Internet rzeczy - inteligentne czujniki elektroniczne i optoelektroniczne
6dr hab. inż. Paweł D. Domański

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Analiza przyczynowo-skutkowa propagacji błędów regulacji w wielopętlowych systemach złożonych
7dr hab. inż. Paweł D. Domański

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wykrywanie anomalii i wartości odstających (outliers) podczas modelowania
8 prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Modelowanie i sterowanie układów dynamicznych z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego rzędu
9prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Badania warunków generacji oscylatorów opto-mikrofalowych
10prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Badania efektów nieliniowych i procesów przemiany częstotliwości w układach modulacji i detekcji łączy optycznych
11prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zaawansowane metody sterowania napędów w pojazdach elektrycznych
12prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zaawansowane metody sterowania serwonapędów
13dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Identyfikacja modeli zachowania na podstawie analizy sekwencji wideo
14dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Nowe metody morfologiczne i ich zastosowanie w identyfikacji treści obrazów cyfrowych
15dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Metody semantycznej analizy obrazu
16dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Elektryczne napędy do zastosowań lotniczych
17dr hab. inż. Marek Jasiński

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Przekształtniki energoelektroniczne z magazynami energii w elektromobilności i sieciach inteligentnych
18dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

radiolokacja

Opracowanie metod i algorytmów przetwarzania sygnałów rejestrowanych przez system LOFAR w celu radiolokacji pasywnej obiektów
19dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

telekomunikacja (radiolokacja)

Pasywna radiolokacja obiektów za pomocą sygnałów rejestrowanych przez anteny międzynarodowej sieci radioteleskopów systemu LOFAR
20dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Autonomiczny układ wytwarzania energii z silnikiem o regulowanej prędkości obrotowej i przekształtnikami złożonymi
21dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Układy sterowania dla trójfazowego przekształtnikiem napięcia o sinusoidalnym napięciu wyjściowym
22dr hab. inż. Paweł Kopyt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Charakteryzacja materiałów, przenikalność dielektryczna, rezonatory, sub-THz, spektrometria sub-THz w dziedzinie czasu (THz-TDS)
23dr hab. inż. Paweł Kopyt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Metody charakteryzowania rezonatorów pomiarowych o wysokich dobrociach w charakteryzacji materiałów
24dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. uczelni

Wydział Mechatroniki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria mechaniczna

System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający przestrzenno-czasową zmienność rozdzielczości widzenia
25prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kognitywne metody redukcji zakłóceń w systemach radarowych i radiowych
26prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kwantowe metody w teledetekcji
27prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Synteza rzadkich obrazów obiektów 3D z zastosowaniem technologii radarów pasywnych
28prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Radiolokacja pasywna na platformach latających
29dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w modelowaniu i sterowaniu złożonych procesów dynamicznych
30dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Efektywne obliczeniowo algorytmy sterowaniu procesów dynamicznych w systemach wbudowanych
31dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badanie możliwości zastosowania i efektywności działania algorytmów sztucznej inteligencji do sterowania rozpływem energii w wieloźródłowych układach zasilania
32dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badanie procesu degradacji ogniw elektrochemicznych stosowanych w pojazdach elektrycznych i energetyce odnawialnej
33dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Modelowanie, zarządzanie i sterowanie sieciowego systemu magazynowania energii w celu integracji źródeł energii odnawialnej
34dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

mikroelektronika i nanoelektronika

Metody charakteryzacji elektrycznej dla technologii CMOS 1XX nm do zastosowań w Internecie Rzeczy (IoT)
35dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wysokoenergetyczne zasobniki kinetyczne.
36dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wyznaczanie parametrów układów sieciowego systemu zasilania elektrycznych pojazdów drogowych.
37dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wielofunkcyjny prostownik sterowany w połączeniu poprzecznym sieci trakcyjnych
38dr hab. inż. Wiktor Malesza

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Niezmienniczość układów sterowania
39dr hab. inż. Wiktor Malesza

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Sterowanie z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu
40prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Badania właściwości optycznych i spektroskopowych dielektrycznych ośrodków czynnych
41dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Uniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej
42dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nowe topologie i metody sterowania wysokosprawnych modułowych przekształtników DC/AC zastosowanych w transformatorze energoelektronicznym
43dr hab. inż. Jerzy Marzecki  prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Optymalizacja, modernizacja i planowanie rozwoju elektroenergetycznych sieci terenowych średniego napięcia
44dr hab. inż. Jerzy Marzecki  prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Optymalizacja , modernizacja i planowanie rozwoju elektroenergetycznych sieci terenowych średniego napięcia
45dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. uczelni

automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauki fizyczne

Systemy fotodetekcji oraz akwizycji danych dla kalorymetrów elektromagnetycznych w eksperymentach fizyki wysokich energii.
46dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauki fizyczne

Systemy fotodetekcji oraz akwizycji danych dla podziemnych wodnych detektorów promieniowania Czerenkowa.
47dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Technologie materiałów amorficznych i krystalicznych dla przyrządów nanoelektroniki i nanofotoniki nowej generacji
48dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Technologie nanomateriałów i nanostruktur dla przyrządów fotoniki i plazmoniki nowej generacji
49dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Technologie struktur czujnikowych z wykorzystaniem nowych nanomateriałów elektronicznych i fotonicznych
50dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Synteza morfologiczna liniowych układów aktywnych z wykorzystaniem zorientowanych modeli nulatorowo-noratorowych
51dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Beztransformatorowa synteza impedancji dwójników pasywnych
52dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Monitorowanie bezpieczeństwa sieci radiowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
53dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badanie nieasymptotycznych właściwości statystycznych wartości ekstremalnych rozkładów zakłóceń radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych
54dr hab. inż. Łukasz Nogal

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Systemy bilansowania mikrosieci na poziomie sieci SN i nN
55dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nowe algorytmy do symulacji w dziedzinie czasu układów elektronicznych nieliniowych o stałych skupionych z uwzględnieniem połączeń jako elementów o stałych rozłożonych oraz sprzężeń elektromagnetycznych między tymi połączeniami
56dr hab. inz. Andrzej Ordys, prof. uczelni

Wydział Mechatroniki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna

Optimal control with switching and tuning for automotive power train
57dr hab. inz. Andrzej Ordys, prof. uczelni

Wydział Mechatroniki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna

Robotic eye surgery
58dr hab. inz. Andrzej Ordys, prof. uczelni

Wydział Mechatroniki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna

Robots for agile manufacturing
59dr hab. inż. Tomasz Osuch

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauki fizyczne

Badania w zakresie innowacyjnych periodycznych struktur światłowodowych dla fotoniki i sensoryki
60prof. dr hab. inż. Józef Paska

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Metodyka i praktyka analizy i oceny niezawodności systemów elektroenergetycznych
61dr hab. inż. Paweł Piotrowski

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wybrane zagadnienia prognozowania krótkoterminowego i średnioterminowego w elektroenergetyce w systemach różnej wielkości
62dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Badania właściwości luminescencyjnych w zakresie krótkofalowym nanomateriałów i materiałów kompozytowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich
63dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Metody przeciwdziałania celowemu zagłuszaniu i zwodzeniu sygnałów satelitarnych GNSS
64dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Szybki, wielokanałowy przetwornik cyfrowo-analogowy do podtrzymywania nadprzewodzących kubitów w komputerach kwantowych
65dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Niskolatencyjny system sterowania i odczytu nadprzewodzących kubitów w komputerze kwantowym
66dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Szybki system trygerowania i akwizycji danych dla detektora MCORD w eksperymencie NICA
67dr hab. inż. Piotr Pracki

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

technika świetlna

Badanie wpływu charakterystyk pomieszczenia i oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia wnętrz
68dr hab. inż. Piotr Pracki

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

technika świetlna

Badanie jakości oświetlenia w budynkach szkolnych
69dr hab. inż. Piotr Pracki

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

technika świetlna

Dobór opraw oświetlenia ogólnego i ich rozmieszczenie według jakościowych kryteriów oświetlenia wnętrz
70dr hab. inż. Piotr Pracki

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

technika świetlna

Badanie otoczenia świetlnego wnętrza pod kątem wytworzenia odczuć prywatności i odprężenia
71prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka

Numeryczne metody rozwiązywania zadań sterowania optymalnego opisanych układami hybrydowymi
72prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka

Metody wyznaczania wrażliwości odpowiedzi układów hybrydowych na zmianę ich parametrów
73prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria biomedyczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka

Opracowanie metod planowania procesów dializy w oparciu o algorytmy optymalizacji
74dr hab. inż.. Jacek Rąbkowski

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Przekształcanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem szybkich przyrządów mocy z węglika krzemu
75prof. dr hab. inż. Remigiusz J. Rak

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna

Metody przetwarzania i analizy sygnałów elektroencefalograficznych na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych oraz lokalizacji ognisk
76prof. dr hab. inż. Remigiusz J. Rak

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna

Metody przetwarzania i analizy sygnałów elektroencefalograficznych na użytek interfejsów mózg-komputer
77dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badanie i poprawa stabilności przejściowej hybrydowego AC/DC systemu elektroenergetycznego
78prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria oprogramowania, niezawodność systemów

Optymalizacja modułów funkcjonalnych dla zastosowań w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
79dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa

Badania rezonansowe właściwości elektromagnetycznych cienkich warstw rezystywnych w zakresie fal milimetrowych
80dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do symulacji pola elektromagnetycznego
81dr hab. inż. Dominik Sierociuk

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Modelowanie, estymacja i sterowanie układów dynamicznych z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego rzędu stałego i zmiennego rzędu
82dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zastosowanie technik uczenia maszynowego w wybranym fragmencie łańcucha wartości gazu ziemnego
83dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, chemia

Cienkie warstwy i struktury warstwowe dla czujników i bioczujników światłowodowych
84dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, chemia

Modyfikacja powierzchni światłowodów na potrzeby realizacji czujników do jednoczesnego pomiaru cieczy w wielu domenach
85dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, chemia

Powierzchniowe struktury periodyczne do optycznej analizy zagrożeń biologicznych
86dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Analizy teoretyczne i badania eksperymentalne w dziedzinie wielowymiarowych sygnałów zespolonych i hiperzespolonych
87prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wykorzystanie komory GTEM w pomiarach radioelektrycznej emisji promieniowanej
88prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kompatybilność elektromagnetyczna aparatury sterującej badaniami w środowisku laboratoriów wysokonapięciowych i wysokoprądowych
89prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Metody identyfikacji parametrów generatorów impulsowych wysokiego napięcia
90prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Skaner pola elektromagnetycznego w strefie bliskiej
91prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Symulacja pracy i optymalizacja konstrukcji filtrów zaburzeń radioelektrycznych
92prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

matematyka, statystyka matematyczna

Szacowanie niepewności pomiarowej układów do rejestracji udarów wysokonapięciowych
93prof. dr hab. inż. Jan Sroka

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauki fizyczne

Wpływ niskonapięciowych łączników elektromechanicznych na środowisko elektromagnetyczne
94dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna

Metody sztucznej inteligencji w automatycznej segmentacji danych tomografii komputerowej
95dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna

Modelowanie ulotu w elektrofiltrach
96dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna

Metody sztucznej inteligencji w nieinwazyjnej detekcji i klasyfikacji uszkodzeń aparatury średniego i wysokiego napięcia
97dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

fizyka medyczna

Łączniki półprzewodnikowe SiC w generatorach impulsów wysokiego napięcia
98prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

telekomunikacja

Badania pasywnych i aktywnych nanostruktur fotonicznych i metamateriałów pod kątem budowy nowych przyrządów fotonicznych
99prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zastosowanie sieci neuronowych do predykcyjnego identyfikowania zakłóceń generowanych przez elektryczne pojazdy trakcyjne
100prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Analiza możliwości zmniejszenia zużycia energii w systemach zelektryfikowanego transportu masowego poprzez koordynację faz poboru energii i hamowania odzyskowego pojazdów
101prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Przeprowadzenie analiz i opracowanie metodyki oceny wpływu rozwiązań układów zasilania elektroenergetycznego trakcji prądu stałego na parametry RAMS elektroenergetyki trakcyjnej
102prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Analiza wpływu rozwiązań i parametrów zespołów prostownikowych trakcyjnych na ich charakterystyki zewnętrzne w stanach ustalonych i dynamicznych z uwzględnieniem sprzężeń pomiędzy uzwojeniami
103dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zastosowanie metod uczenia maszynowego do wykrywania cyber-ataków na robota usługowego
104dr hab. inz. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Autonomiczny układ wytwarzania energii z silnikiem o regulowanej prędkości obrotowej i przekształtnikami złożonymi
105dr hab. inz. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Metody inteligencji obliczeniowej w sterowaniu procesami powtarzalnymi
106dr hab. inz. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

automatyka, elektronika i elektrotechnika

System kontroli trakcji w pojazdach elektrycznych.
107dr hab. inż. Jerzy Weremczuk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauki fizyczne

Opracowanie czujników i układów pomiarowych dedykowanych IoT
108prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowych analizy sygnałów w nieinwazyjnym systemie monitorowania zużycia energii elektrycznej.
109dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

telekomunikacja

Wykorzystanie właściwości tranzystorów GaN HEMT w projektowaniu wzmacniaczy mocy na potrzeby systemów łączności bezprzewodowej m.in. LTE i 5G, radarowych i grzana mikrofalowego.
110prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badania właściwości materiałów (w tym biologicznych i w stanie płynnym) w zakresie fal sub-terahercowych
111prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie i badanie przestrajalnych struktur promieniujących (w tym dla systemów 5G oraz obrazujących, a także systemów MIMO)
112dr hab. inż. Wojciech Zabołotny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Realizacja przetworników czas-liczba w układach FPGA dla eksperymentów fizycznych
113prof. dr hab. inż. Jan Żera

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauki fizyczne

Badania propagacji fali akustycznej i percepcji dźwięku przestrzennego
114prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

automatyka, elektronika i elektrotechnika

System przewidywania działań człowieka do zastosowania w systemach robotycznych
115prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Synteza ruchu robotów humanoidalnych
116prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Manipulacja dwuręczna obiektami sztywnymi
Dyscypilna: informatyka techniczna i telekomunikacja
1dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Optymalizacja Inteligentnych Systemów Rozproszonych
2dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Adaptacja do świadomości kontekstowej dla usług eMBB w sieciach 5G
3dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Technologia blockchain i mikrousługi w zastosowaniach sieciowych
4dr hab. inż. Andrzej Bęben

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Metody sterowania ruchem i zarządzania zasobami w sieciach NFV/SDN, technice obliczeń na brzegu sieci (MEC/FOG) oraz chmurach obliczeniowych
5dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

uczenie maszynowe, informatyka, statystyka, matematyka

Wyjaśnialność algorytmów predykcyjnych dla modeli uczenia maszynowego
6dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

uczenie maszynowe, bioinformatyka, biostatystyka, medycyna obliczeniowa

Wyjaśnialność algorytmów predykcyjnych dla spersonalizowanej medycyny
7dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

uczenie maszynowe, informatyka, statystyka

Automatyczne strojenie hiperparametrów w modelach uczenia maszynowego
8dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

uczenie maszynowe, informatyka, statystyka

Wizualna eksploracji złożonych i wysokowymiarowych uczenia maszynowego
9dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zastosowanie nowoczesnych algorytmów sztucznej inteligencji do diagnostyki elektronicznych układów wykorzystywanych w technice audio
10dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Analiza indywidualnego gustu słuchacza na podstawie cech akustycznych utworów muzycznych
11dr hab. inż. Ilona Bluemke

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Predykcja błędów w oprogramowaniu
12dr hab. inż. Ilona Bluemke

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Współczesne kompilatory
13prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zarządzanie ruchem w sieciach oferujących dostęp do aplikacji umiejscowionych na brzegu sieci
14dr hab. inż. Krzysztof Cabaj

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Automatyzacja procesu wykrywania nowych zagrożeń sieciowych
15dr hab. inż. Tomasz Gambin

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Nowe skalowalne algorytmy do analizy danych z sekwencjonowania następnej generacji
16dr hab. inż. Tomasz Gambin

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Metody uczenia maszynowego do automatycznej budowy repozytorium wiedzy z dokumentów o treści nieustrukturyzowanej
17dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Stworzenie środowiska wspierającego tworzenie alignmentów semantycznych w kontekście komunikacji między artefaktami Internetu rzeczy
18dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Rozpoznawanie środka lokomocji na podstawie danych z telefonu komórkowego
19dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Opracowanie metod, algorytmów i narzędzi tworzenia ontologii prawidłowo reprezentującej kolekcję dokumentów.
20dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Optymalizacja rozmieszczenie stacji ładowania autonomicznych skomunikowanych samochodów elektrycznych w dużej aglomeracji miejskiej.
21dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelnia

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badanie wrażliwości głębokich sieci neuronowych na różne metody redukcji i próbkowania zbioru uczącego
22prof. dr hab. inż. Władysław Homenda

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Inteligentne technologie obliczeniowe
23dr hab. inż. Artur Janicki

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania w zakresie wykrywania złośliwego oprogramowania z wykorzystaniem uczenia maszynowego
24dr hab. inż. Andrzej Karbowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Dekompozycja w zadaniach optymalizacji sieciowej uwzględniających dynamiczną rekonfigurację
25prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Uczenie maszynowe w zastosowaniu do modelowania mówców w sygnale mowy
26prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rozpoznawanie mowy na podstawie nagrań z wielu mikrofonów z zastosowaniem wielopoziomowych stochastycznych modeli
27prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rozpoznawanie gestów dynamicznych przy użyciu sieci CNN, wnioskowania probabilistycznego i uczenia głębokiego
28prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badania nad hybrydową architekturą systemu do modelowania i rozpoznawania obiektów 3D w obrazach
29prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Gęsty problem SLAM i tworzenie mapy 3D z wykorzystaniem sieci splotowych i głębokiego uczenia
30prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Nowe algorytmy, protokoły kryptograficzne i systemy zarządzania bezpieczeństwem dla współczesnych środowisk sieciowych
31dr hab. inż. Mateusz Malanowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Śledzenie obiektów w multistatycznym systemie radiolokacji pasywnej
32dr hab. inż. Mateusz Malanowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wielopasmowy system radiolokacji pasywnej
33prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Metody doboru częstotliwości próbkowania szeregu finansowego w kontekście horyzontu predykcji
34prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz

Wydział Elektryczny

informatyka techniczna i telekomunikacja

inżynieria biomedyczna

Przetwarzanie, analiza kontekstowa oraz klasyfikacja obszarów nowotworów w histopatologii z wykorzystaniem danych w postaci wirtualnych preparatów.
35dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania właściwości metod ukrywania informacji w sieciach teleinformatycznych oraz sposobów ich detekcji
36dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badanie własności istniejących i nowych zagrożeń w sieciach teleinformatycznych oraz sposobów ich wykrywania
37dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badanie własności istniejących i nowych mechanizmów zabezpieczeń w sieciach teleinformatycznych
38dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badanie ruchu w sieciach teleinformatycznych pod kątem cyberbezpieczeństwa
39prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Rozszerzenie metodologii analizy wielokryterialnej przez wprowadzenie rozwiązań sprawiedliwych
40prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Uczenie z uporządkowaną średnią ważoną strat
41prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zastosowanie własności dynamicznych tęczówki i dynamiki ruchów oka do weryfikacji biometrycznej i wykrywania substancji toksycznych
42prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Rozpoznawanie mówcy w systemach mobilnych
43dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nowe algorytmy sprzętowej akceleracji kompresji wideo
44dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nowe metody hybrydowej analogowo-cyfrowej kompresji wideo
45dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

informatyka, fizyka, chemia, matematyka

4D Nucleome: Modelowanie i analiza przestrzennej struktury i dynamiki DNA w jądrze komórkowym
46dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

informatyka, fizyka, chemia, matematyka

Analiza funkcjonalna zmian sekwencyjnych, epigenomicznych i strukturalnych chromatyny w kormórkach ludzkich
47dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

informatyka, matematyka

Projekt tysięcy genomów: identyfikacja zmian sekwencji DNA w populacji ludzkiej
48prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

matematyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie efektywnych metod optymalizacji do budowy modeli SVM klasyfikacji danych
49dr hab. inż. Mariusz Rawski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania w zakresie technik Moving Target Defense do zwiększania poziomu bezpieczeństwa systemów cybernetycznych
50prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, nauki fizyczne

Algorytmy przetwarzania, analizy i syntezy obrazów cyfrowych
51prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

sieci komputerowe, ICT, elektronika, matematyka, inżynieria oprogramowania, projektowanie systemów telekomunikacyjnych

Optymalizacja układu sieciowego światłowód petabitowy, 5G, chmura, brzeg chmury, IoT
52dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badania nad wielopasmowymi aktywno-paswynymi radarami wielofunkcyjnymi
53dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Badania nad sensorami radarowo-komunikacyjnymi
54dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Techniki tworzenia zobrazowań radarowych w zastosowaniu radiolokacji aktywnej i pasywnej
55dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Radar kognitywny w zastosowaniu radiolokacji aktywnej i pasywnej
56dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Techniki walki radiolokacyjnej w zastosowaniu radiolokacji aktywnej i pasywnej
57dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rozpoznawanie obiektów charakterystycznych w zobrazowaniach radarowych
58dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania nad automatyzacją wytwarzania oprogramowania
59dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania nad nowej generacji wizualnymi językami programowania ogólnego przeznaczenia
60dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania nad specjalizowanymi językami modelowania oprogramowania dla różnych dziedzin zastosowań
61prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Analiza oraz obsługa błędów w systemach komputerowych
62dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

informatyka techniczna i telekomunikacja

nauki fizyczne

Metody sztucznej inteligencji w eksploatacji reaktorów basenowych
63dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

informatyka techniczna i telekomunikacja

fizyka medyczna

Zastosowanie głębokich sieci neuronowych w planowaniu radioterapii
64dr hab. inż. Grzegorz Stępniak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Transmisja optyczna z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnału
65dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Badania w zakresie metod obserwacji nowych cyberataków: wykrywanie anomalii i steganografii sieciowej
66dr hab. inż. Halina Tarasiuk

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Metody zapewnienia jakości przekazu w sieciach nowej generacji
67dr hab. inż. Jarosław Piotr Turkiewicz, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zaawansowane systemy transmisji światłowodowej
68dr hab. inż. Mateusz Żotkiewicz

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka techniczna i telekomunikacja

Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu sieciami telekomunikacyjnymi
Dyscypilna: matematyka
1dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Asymptotyka statystyk porządkowych z ciągu zmiennych losowych o niekoniecznie tych samych rozkładach
2dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Własności dyskretnych statystyk porządkowych z zastosowaniami w teorii niezawodności
3dr hab. Przemysław Górka

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

Ułamkowe przestrzenie Sobolewa na przestrzeniach metrycznych z miarą
4 prof. dr hab. Jarosław Grytczuk

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

matematyka dyskretna, teoria grafów, informatyka teoretyczna

Niepowtarzalne kolorowanie grafów
5prof. dr hab. Zbigniew Lonc

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

informatyka techniczna i telekomunikacja

Kombinatoryczne i obliczeniowe aspekty homomorfizmów grafów
6dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

Konstrukcja, charakteryzacja i badanie własności wybranych klas biraków
7prof. dr hab. Jacek Wesołowski

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

rachunek prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne, struktura warunkowa drugiego rzędu, równanie komutacyjne, wielomiany ortogonalne, generatory infirnitezymalne
8dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

Charakteryzacja struktur uporządkowanych ze skracalnymi operacjami
9dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

matematyka

Podalgebry algebr macierzy spełniające wybrane tożsamości wielomianowe
Dyscypilna: nauki fizyczne
1dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Zjawiska kaskadowe w złożonych sieciach transportowych i dystrybucyjnych
2dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Fraktalne sieci złożone: modele i własności
3dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Nowe idee w fizyce statystycznej: hybrydowe przemiany fazowe i (nie)równoważność zespołów statystycznych
4dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Analiza produkcji rezonansu K*(892)0 w zderzeniach Be+Be oraz Ar+Sc przy energiach akceleratora SPS w CERN
5dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Analiza fluktuacji pędu poprzecznego i krotności, za pomocą wyższych momentów rozkładów, w zderzeniach jądro-jądro przy energiach akceleratora Super Proton Synchrotron w CERN
6dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Analiza kątowych korelacji dwucząstkowych cząstek zidentyfikowanych w zderzeniach jądro-jądro przy energiach akceleratora Super Proton Synchrotron w CERN
7prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Mutacja informacji w procesach rozchodzenia się wiadomości w sieciach społecznych
8prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Krytyczne własności procesów przetwarzania informacji
9dr inż. Jarosław Judek

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Badania właściwości fononowych materiałów warstwowych z uwzględnieniem temperatury sieci krystalicznej metodami ab initio i dynamiki molekularnej
10prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Badanie formowania wiązek optycznych w nematycznych ciekłych kryształach
11dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Badanie diagramu fazowego QCD w eksperymencie MPD w ZIBJ
12dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Badanie korelacji cząstek oraz silnie oddziałującej materii w ALICE w CERN
13dr hab. inż. Daniel Kikoła

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich
14prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

nauki biologiczne, nauki o zdrowiu

Soczewki wewnątrzgałkowe z powiększoną głębią pola, zapewniające funkcjonalne widzenie dla odległości przedmiotowych od 25 cm.
15dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

inżynieria materiałowa

Analiza możliwości badania procesu wytwarzania kompozytów przy wykorzystaniu czujników światłowodowych
16dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

optyka

Badanie możliwości obrazowania w zakresie światła widzialnego w nowatorskich światłowodach
17dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

elektrochemia, elektronika, programowanie, fizyka komputerowa

Smart battery managing system based on physical model of single cell
18dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, profesor uczelni

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

Układy optofluidyczne do zastosowań sensorowych
19prof. dr hab. Bronisław Słowiński

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

elektrodynamika, modelowanie numeryczne

Badanie struktury kaskad elektronowo-fotonowych generowanych przez kwanty gamma wysokich energii w gęstych ośrodkach amorficznych
20prof. dr hab. inż. Maciej Sypek

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Projektowanie oraz optymalizacja struktur dyfrakcyjnych dla pasma terahercowego
21dr hab. inż. Michał Wilczyński

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

inżynieria materiałowa

Badanie wpływu modyfikacji struktury oraz podłoży na właściwości transportowe nanostruktur zbudowanych z dichalkogenków metali przejściowych
22prof. dr hab. Jan J. Żebrowski

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

matematyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Analiza metodami nieliniowymi regulacji sercowo-naczyniowej pacjentów po udarach mózgu
23prof. dr hab. Jan J. Żebrowski

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

matematyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nieliniowa analiza zmiennych fizjologicznych w ocenie adaptacji do wysiłku fizycznego.
24prof. dr hab. Jan J. Żebrowski

Wydział Fizyki

nauki fizyczne

matematyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nieodwracalność w czasie w ocenie stanu układu krążenia człowieka
Dyscypilna: nieprzypisane