#

Nazwa przedmiotu

Prowadzący (Wydział)

Liczba godzin

W/P/Ć/Lab

ECTS

Czas/miejsce

Krótki opis przedmiotu / uwagi

1

Podstawy badań percepcji

dr inż. Krzysztof Petelczyc (WF)

W: 30, C: 10, P:5

2

W: pon. 9-12, s. 437 GG

C: wt. 14-16,  s. 24K w Starej Kotłowni

Podstawowe pojęcia i metodyka badań nad układem sensorycznym człowieka.

2

Miniaturowe systemy orientacji w przestrzeni

Prof. Sergiusz Łuczak

(WMech)

 

W: 30, L: 15

 

3

Wt. 14-16, sala 519, Wydział Mechatroniki

Problematyka określania orientacji w przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania odchylenia od pionu; budowa i zasada działania wykorzystywanych w tym celu sensorów MEMS; metodyka prowadzenia tematycznych prac eksperymentalnych, metody pomiaru czasu.

3

Innowacyjne technologie w Inżynierii Biomedycznej - projektowanie i certyfikacja

Prof.  Monika Kwacz, (WMech)

 

W: 15

 

1

Pierwsze spotkanie:

czw. 24.10, g.14:30, s.111, Gmach MCHTR

Kompleksowe spojrzenie na proces tworzenia innowacji technologicznych dla zastosowań medycznych

4

Systems and Control

dr hab. inż. Andrzej Ordys (WMech)

W: 30

3

W: Czw. 12:15-14, sala 703, projekt (10 godzin) – terminy będą podane pozniej

Fundamentals of analysis of dynamic systems, state-space models, control related properties of systems, advanced control design, principles of modeling and simulation.

5

Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego

dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz

W: 15, L: 15

 

3

Wt. 10-12, s. 201, Gmach W. MiNI

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami uczenia maszynowego a także z wybranymi bardziej zaawansowanymi metodami. Zajęcia (wykład i lab.) odbywają się w sali komputerowej è max 15 osób + ew. 2-3 osoby z własnymi laptopami

6

Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania

Prof. K. Chelminski

 

W: 30

2

Pierwsze spotkanie - czwartek 24.10 o godz. 18
s. 103 MiNI

L. Evans - Partial Differential Equations - AMS 1998

 

7

Biorobotics

Prof. T. Zielinska (MEiL)

W: 30, P: 15

5

Wtorek 10.15-12+projekt uzg. z prowadzącym
NL329 (Wydział MEiL)

Biological  locomotion,  bio-inspiratiions used in robotics. Bio-inspired motion synthesis.

8

Modelling and Control of Manipulators

Prof. Cezary Zieliński

(MEiL)

W: 30, C: 30

6

Środa 14.15-16, WEiTI 528

Info. o ćwiczeniach na wykładzie

Fundamentals of robot kinematics,  basics of control , robot dynamics

9

Control in Power Electronics and Robotics Drives

Prof. Marian P. Kaźmierkowski

W: 30

4

Wt. 16-18, GE300

(Gmach Elektrotechniki, klatka B)

Main goal of the course is to introduce basic principles of space vector controlled power converter systems

10

Metody eksploracji danych
w odkrywaniu wiedzy;
Data mining

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz

W: 30, P: 15, L: 15

5

 

 

11

Równoległe implementacje metod numerycznych

dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

W: 30, P: 15, L: 15

5

 

 

12

Realizacja algorytmów ochrony informacji RAOI

dr P. Sapiecha

W: 30, C: 15, L: 15

5

 

 

13

Inteligentne systemy robotyczne (ISR)

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

W: 30, P: 15

4