Zgodnie z regulaminem: „w terminie miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorant, za pośrednictwem kierownika szkoły, składa wniosek do właściwej rady naukowej dyscypliny o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego. Gdzie można znaleźć taki wniosek?

Wzór takiego wniosku postaramy się umieścić jak najszybciej na stronie Szkoły, przy czym nie ma tu wielkiego pośpiechu - Rady Naukowe Dyscyplin jeszcze nie działają…

Wniosek powinien zawierać wskazanie dyscypliny planowanej rozprawy doktorskiej. Do wniosku dodatkowo dołącza się zgody, odpowiednio: promotora, promotorów lub promotora pomocniczego na podjęcie się pełnienia wskazywanych we wniosku funkcji.