Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Michał Malinowski


tel: (+48) 22 234 7777
fax: (+48) 22 234 6063 

e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 239

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopnie naukowe uzyskał w latach: 1978 (magister), 1985 (doktor), 1990 (doktor habilitowany), 2004 (profesor nauk technicznych). Od roku 2011 jest zatrudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI na stanowisku profesora zwyczajnego.

Stypendysta Rządu Republiki Francuskiej; Laboratoire de Spectrometrie Physique Uniwersytetu w Grenoble (1981), Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents w Lyonie (1981–1982). Obejmował przez ponad 2 lata stanowisko profesora na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand.

Obszar aktywności naukowej obejmuje zagadnienia wytwarzania, modelowania i charakteryzacji metodami optycznymi aktywnych ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania, techniki oświetleniowej, czujnikowej oraz fotowoltaiki. W ostatnim okresie prace te koncentrują się nad badaniami ośrodków czynnych o ograniczonej wymiarowości, takich jak: światłowody planarne i włóknowe, mikrostruktury o symetrii sferycznej, nanokryształy, ceramiki oraz materiały hybrydowe.

Opublikował z tej dziedziny łącznie około 300 prac, w tym; 5 monografii i książek oraz powyżej 100 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej. Brał udział w ponad 50 krajowych i zagranicznych projektach naukowo-badawczych, dziewiętnastoma z nich kierował. Prowadził szereg prac własnych PW.

W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadził wiele zajęć w tym wykłady, takie jak: Podstawy Fotoniki, Lasery Ciała Stałego, Zintegrowane Optoelektroniczne Układy Logiczne, Wzmacniacze i Lasery Światłowodowe, Elementy i Systemy Optoelektroniczne, Metody Spektroskopowe. Jest promotorem 7 rozpraw doktorskich, a obecnie pod jego opieką prowadzone są dwie dalsze zaawansowane prace.

W latach 2000–2016 był kierownikiem Zakładu Optoelektroniki IMiO, w latach 2012–2016 – kierownikiem Studiów Doktoranckich WEiTI, a od 2012 r. jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki.


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW


tel: (+48) 22 234 6067
fax: (+48) 22 234 6063

e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 240

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; specjalizacja – optoelektronika, ponad 15 lat doświadczenia w zakresie spektroskopii optycznej, techniki laserowej, techniki światłowodowej, fotoniki scalonej, telekomunikacji optycznej i fotowoltaiki; ponad 9 lat pracy w sekcji R&D Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie Orange Labs).

W latach 2008–2016 zastępca dyrektora ds. naukowych IMiO PW, odpowiedzialny za działalność naukową i wdrożenia oraz organizację współpracy z przedsiębiorcami (głównie z sektora MŚP), w latach 2009–2015 kierownik/koordynator projektów inwestycyjnych POIG o łącznej wartości ponad 100 mln PLN. Kierownik/główny wykonawca ponad 20 projektów badawczo-rozwojowych i naukowych (krajowych i międzynarodowych) w zakresie optoelektroniki i fotoniki.

Ekspert-wolontariusz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, odpowiedzialny za opracowanie koncepcji części laboratoriów fotonicznych CEZAMAT - fotonika scalona i światłowodowa, fotowoltaika, reprezentant CEZAMAT PW w grupie 18 KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje).

Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej w Komitecie Technicznym nr 282 ds. Technik Światłowodowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Koordynator Platformy Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia SIMS (Science Infrastructure Management Society).


Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr inż. Sławomir Szostak
 

tel/fax: +48 (22) 234 3652
tel: +48 (22) 234 5349

e-mail:
Gmach Elektroniki, p. 159

Godziny przyjęć studentów:

środa 12:00-13:00
czwartek 12:00-13:00

Główny obszar jego zainteresowań związany jest z projektowaniem i wdrażaniem dedykowanych, mikroprocesorowych systemów kontrolno-pomiarowych do charakteryzacji materiałów i elementów mikroelektronicznych i optoelektronicznych. W latach 1998–2000 pracował jako specjalista automatyk w Zakładzie Automatyki ZREMB. Jest konstruktorem kilkunastu urządzeń pracujących w różnych ośrodkach badawczych i w przemyśle.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Stopień doktora otrzymał w 2001 r.

Od października 2000 r. zatrudniony w IMiO na stanowisku asystenta a od października 2001 r. na stanowisku adiunkta.

Autor i współautor wielu wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kierownik lub wykonawca kilku projektów badawczych. Za osiągnięcia badawcze dwukrotnie nagradzany przez Rektora PW (w 2002 i 2009 r.).

Opiekun ponad 20 prac inżynierskich i magisterskich. Sekretarz Symposium Diagnostics and Yield 2006.

W swojej działalności zajmuje się także popularyzacją szeroko rozumianej Elektroniki i Fotoniki organizując wykłady, prelekcje i zajęcia laboratoryjne dla młodzieży szkół średnich z różnych regionów Polski. Współorganizator, a od 2009 r. kierownik Wszechnicy WEiTI – projektu którego celem jest propagowanie tematyki wykładanej na Wydziale WEiTI w środowisku uczniów szkół średnich, za co w 2010 r. otrzymał zespołową nagrodę Rektora PW. Od 2010 r. jest wydziałowym koordynatorem Festiwalu Nauki.