KOŁO NAUKOWE OPTOELEKTRONIKI

http://www.kno.elka.pw.edu.pl

Obszar zainteresowań Koła obejmuje szeroko rozumianą optoelektronikę i techniki fotoniczne, a w szczególności: charakteryzację spektroskopową materiałów optycznie aktywnych, projektowanie i realizację prostych układów laserów ciała stałego oraz laserów światłowodowych w postaci włóknowej i planarnej, modelowanie akcji laserowej oraz przestrzennych rozkładów pola E-M w wybranych układach laserów dielektrycznych, projektowanie i realizacja własnych układów zasilania i chłodzenia laserów, testowanie przyrządów optoelektronicznych do zastosowań w telekomunikacji optycznej, obróbka i konektoryzacja włókien światłowodowych kwarcowych oraz fluorkowych, spawanie włókien światłowodowych oraz pomiar tłumienności spawów oraz pomiary OTDR.

Członkowie Koła uczestniczą w międzynarodowych sympozjach poświęconych optoelektronice i technice fotonicznej (np. IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Applications, Sympozjum Techniki Laserowej). Wyniki prac koła prezentowane były na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. Conference on Lasers and Electro-optics (CLEO Europe), SPIE Photonics Europe. Członkowie Koła są współautorami lub autorami kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych i recenzowanych publikacji w periodykach o obiegu międzynarodowym. Koło realizuje projekty badawcze finansowane przez Politechnikę Warszawską, zaś członkowie Koła uczestniczą w wielu realizowanych w IMiO projektach współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 


 

KOŁO NAUKOWE MIKROSYSTEMÓW - ONYKS

http://onyks.hosting.polibuda.info/

 

Obszar zainteresowań Koła obejmuje projektowanie i oprogramowanie systemów cyfrowych. Celem jest nauczenie się wykorzystywania możliwości mikrokontrolerów i różnego rodzaju czujników. Koło uczestniczyło m.in. w Targach Kół Naukowych KONIK oraz w Pikniku Naukowym Polskiego Radia.

Członkowie koła realizowali między innymi następujące projekty:
- Bezprzewodowa mysz z użyciem akcelerometrów
- Układ modyfikacji za pomocą algorytmu FFT na platformie NanoBoard
- Płytka uruchomieniowa z mikrokontrolerem ATmega16
- Karta graficzna 3D z układem programowalnym Spartan 3
- Automat perkusyjny
- Tester sieci LAN

 

 


KOŁO NAUKOWE MIKROELEKTRONIKI I NANOELEKTRONIKI 

http://knmin.ugu.pl/

W obszarze zainteresowań Koła znajdują się przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko pojętą technologią, charakteryzacją oraz zastosowaniem nowych materiałów i konstrukcji przyrządów w obszarze optoelektroniki i mikroelektroniki. Zagadnienia te, w aspekcie teoretycznym rozszerzane są o zjawiska i aplikacje z obszaru nanoelektroniki (kropki kwantowe, spinotronika, nanomateriały, technologie przyrządów o rozmiarach nanometrycznych). Ponadto KNMiN zajmuje się organizacją wyjazdów na konferencje, warsztaty i sympozja w kraju i zagranicą, gdzie członkowie Koła mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie mikro-, nano- i optoelektroniki, spotkania wybitnych osobistości ze świata współczesnej nauki oraz zaprezentowania wyników własnych prac badawczych. Wspólnie z Kołem Naukowym Młodych Mikroelektroników z Politechniki Łódzkiej organizuje każdego roku trzydniowe seminarium naukowe w Konopnicy, gdzie członkowie kół prezentują swoje prace oceniane przez kadrę (opiekunów naukowych) z obu uczelni. Koło uczestniczy w corocznych zajęciach tzw. Summer School. Członkowie Koła mogą się również pochwalić licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych.


OBRAZOWE KOŁO NAUKOWE

http://obrazowekolonaukowe.weebly.com/

Wzrok jest najważniejszym z ludzkich zmysłów. Nieprzypadkowo odpowiada za niego "Oko". Szeroko rozumiane przetwarzanie obrazu to dziś jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin. Interakcja komputera z człowiekiem, biometria, wizualizacje 3D, grafika, modelowanie rzeczywistości - to tylko niektóre dziedziny na których swoją działalność skupia OKNO.

Koło powstało z przekonania, że podstawą rozwoju jest dobra zabawa i pasja do zdobywanej wiedzy. Nasi członkowie realizują zaproponowane przez siebie pomysły wykorzystując pomoc merytoryczną opiekunów koła i korzystając ze sprzętu dostępnego w laboratoriach wydziału. Obecnie realizowane są następujące projekty: implementacja metod HDR w systemach bezpieczeństwa, komunikacja z komputerem za pomocą gestów, model pojazdu mogące brać udział w konkursach typu "follow the line".

Jesteśmy bardzo młodym kołem, jednak na swoim koncie mamy pierwsze osiągnięcia. Podczas VI Sympozjum Technik Przetwarzania Obrazów prezentowaliśmy komunikat dotyczący zastosowania metod HDR w systemach bezpieczeństwa. Krótkie podsumowanie: Pozytywna energia, dobra zabawa i interesujące projekty - Obrazowe Koło Naukowe "Ok-o".