Z przyjemnością informujemy, że w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki obronioną w roku akademickim 2018/2019 (organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki działający przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich) dyplomantka z naszego Instytutu - mgr inż. Urszula Zdulska zdobyła nagrodę II stopnia za pracę Laser światłowodowy Pr+Yb:ZBLAN o konstrukcji hybrydowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym!