Na dzisiejszym (24.09.2019) posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zostały wręczone Nagrody JM Rektora PM za osiągnięcia w latach 2017-2018. W gronie laureatów znaleźli się również pracownicy IMiO.


Nagrodę otrzymali m.in: 

Nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe - dr inż. Anna Jusza

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka, dr hab. inż. Bartłomiej Salski, dr hab. inż. Paweł Kopyt, mgr inż. Tomasz Karpisz, mgr inż. Adam Pacewicz, mgr inż. Marcin Rytel, inż. Jerzy Cuper

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - mgr inż. Bartosz Janaszek, mgr inż. Marcin Kieliszczyk, dr inż. Piotr Witoński, dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka, prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - dr hab inż. Mateusz Śmietana - prof. uczelni, dr hab. inż. Marcin Koba

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - dr inż. Andrzej Mazurak, dr inż. Jakub Jasiński, dr hab. inż. Robert Mroczyński - prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak, prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz - prof. uczelni, mgr inż. Krzysztof Anders, dr inż. Piotr Garbat, dr inż. Anna Jusza, dr inż. Andrzej Kaźmierczak, dr inż. Konrad Markowski, dr hab. inż. Tomasz Osuch, mgr inż. Aleksandra Paśnikowska, mgr inż. Mateusz Słowikowski, dr inż. Stanisław Stopiński, dr hab. inż. Łukasz Dziuda, mgr inż. Mariusz Krej

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia organizacyjne - dr hab. inż. Jacek Misiurewicz - prof. uczelni, prof dr hab. inż. Józef Modelski, dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, dr hab. inż. Mateusz Malanowski - prof. uczelni, dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, mgr inż. Marta Malik, dr hab. inż. Witold Pleskacz - prof. uczelni, mgr inż. Szymon Reszewicz, dr hab. inż. Andrzej Witczak, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.

Serdecznie gratulujemy!